Båtbygging i Norge

Norge har en lang historie som en sterk sjøfartsnasjon. Vi har også mye historie når det kommer tilbygging av båter. Dette er en del av vår kulturarv og det er viktig å ta vare på den. På denne bloggen skriver vi om bygging og historie om båter.